Skip to main content

Algemene Ledenvergadering

Overige
16_05_agenda_1000_1000
  zaterdag 11 maart 2023 13:30 - 16:00

  Welzijnscentrum Keijzershof (SWOP)

Het bestuur maakt hierbij alvast bekend dat de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) van NMP gehouden zal worden op zaterdagmiddag 11 maart 2023. Deze vergadering zal plaats vinden in het Welzijnscentrum Keijzershof (SWOP), Floralaan 102 te Pijnacker.

Eerst worden de verenigingszaken behandeld, zoals het jaaroverzicht, de financiёle zaken en bestuursverkiezing.

We hopen dat hierna een interessante presentatie gegeven kan worden. Wij informeren u later over onderwerp en spreker.

Nadere gegevens voor de vergadering en de inhoudelijke en financiёle jaarverslagen van 2022 volgen in De Verderkijker van februari 2023, maar reserveer de datum alvast in uw agenda.

Voorafgaand aan de jaarvergadering hopen we een lunch te organiseren voor onze vrijwilligers, zeker als dank voor het vele werk dat zij verrichten voor onze vereniging.

 

E-mail
ckerkhof@skpnet.nl
Adres
Floralaan 102 Pijnacker

 

Kaart