Denk mee aan het toekomstbeeld van Buytenhout

Overige
ToekomstBuytenhout
Datum: zaterdag 4 februari 2023 10:00 - 13:00

Locatie: Ingang van de Balij, aan het einde van de straat Kurkhout te Zoetermeer

Staatsbosbeheer organiseert op zondag 29 januari en zaterdag 4 februari informatiebijeenkomsten in Buytenhout over het te maken toekomstperspectief voor dit gebied. De bijeenkomsten zijn voor iedereen die het gebied Buytenhout een warm hart toedraagt en benieuwd is naar de toekomstige inrichting van dit gebied.

Toekomstperspectief Buytenhout
Voor het efficiënt toepassen van de doelen op de gebieden in Buytenhout, wordt er nu een toekomstperspectief gemaakt. Dit perspectief vormt voor de komende 5-10 jaar de basis voor het beheer en inzet van subsidies en wordt vorm gegeven in een meerjaren planning (uitvoeringsagenda). Om de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen en de natuurwaarde te verhogen behalen we stapsgewijs kleinere doelen. Belangrijk hierbij is dat recreatie en natuur in balans zijn en blijven.

Het toekomstperspectief richt zich voornamelijk op de Balij en het Bieslandse bos. Desalniettemin is het uitgangspunt om de gebieden in samenhang te zien met de omgeving, waar onder andere de Dobbeplas een belangrijke rol speelt.

Inloopmarkt
Op de markten presenteert Staatsbosbeheer kaartmateriaal op basis van een gebiedsanalyse die het projectteam heeft uitgevoerd. Op diverse thematafels is er voor de bezoeker de mogelijkheid om hun ervaring en ideeën over het gebied te delen.

Programma:
Zaterdag 4 februari

  1. 00 tot 13.00 uur


Locatie: Ingang van de Balij, aan het einde van de straat Kurkhout te Zoetermeer.

Meer informatie
Informatie over het toekomstperspectief en de bevindingen van de inloopmarkt zijn terug te vinden op www.staatsbosbeheer.nl/buytenhout onder het kopje ‘Werk in uitvoering’.

 

Adres
Kurkhout, 2719 Zoetermeer, Nederland

 

Kaart


Informatie NMP Pijnacker
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker
Vereniging voor

Natuur- en Milieubescherming Pijnacker

Word ook  lid

Steun het werk van onze vereniging en word voor € 11,- per jaar lid.
En ontvang 4 x per jaar ons verenigingsblad De Verderkijker.

© Natuur- en Milieubescherming Pijnacker.