• Werken in de natuur NMP Pijnacker
    Buiten aan het werk als vrijwilliger

    Werken in de natuur

In diverse gebieden in de omgeving helpt NMP actief mee aan het beheren van de natuur.
Er is een groep vrijwilligers die deze werkzaamheden uitvoert. Tegenwoordig wordt dit gecoördineerd door Natuurmonumenten.

Het meeste werk gebeurt in de Ackerdijkse Plassen. Daar is elke zaterdagmiddag een groep aan het werk om het gebied te beheren.
Maar er is ook een werkgroep Nestkasten, we onderhouden de Oeverzwaluwwand in Tolhek en knotten veel wilgen.
De Visdief-eilandjes in de "Groene Keijzer" worden ook door NMP onderhouden (i.s.m. "Vogelwacht Delft").

Kortom: er is altijd wel werk aan de winkel, vaak seizoensgericht.

Als je hieraan mee wilt werken, kun je je opgeven door een mailtje te sturen aan: info@nmpijnacker.nl 

Verslagen

Lees hier de verslagen van de meest recente activiteiten.

Informatie NMP Pijnacker
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker
Vereniging voor

Natuur- en Milieubescherming Pijnacker

Word ook  lid

Steun het werk van onze vereniging en word voor € 11,- per jaar lid.
En ontvang 4 x per jaar ons verenigingsblad De Verderkijker.

© Natuur- en Milieubescherming Pijnacker