Opmars van de ovale dennenspringer

04 juli 2022

Op Hemelvaartsdag zit ik in de tuin, als mijn aandacht wordt getrokken door een spinnetje op de tuintafel. Het is een donkere springspin, ongeveer vijf millimeter lang, die ik nooit eerder heb gezien. Meteen haal ik mijn smartphone…

De ovale dennenspringer: voor het eerst in Nederland gezien in 2015. (foto: Caroline Elfferich)

Als ik terugkom laat de spin zich gewillig fotograferen. Obsidentify levert met 100% zekerheid de naam: ovale dennenspringer (Macaroeris nidicolens), een mij onbekende spinnensoort. Zou het een zeldzame dwaalgast zijn of een soort die sinds kort in ons land voorkomt? Omdat de spin rustig blijft zitten haal ik de camera en probeer nog wat betere foto’s te maken. De fotosessie verloopt niet soepel. De ovale dennenspringer verstopt zich soms onder de tafelrand en steekt regelmatig het achterlijf in de lucht om te proberen mee te liften met de wind. Aan de punt van het achterlijf hangen enkele spinseldraden. Dat is gebruikelijk voor spinnen die het luchtruim in willen. De draden helpen bij het luchttransport.
Op zeker moment verdwijnt het spinnetje uit zicht. Daarna pak ik ‘Spinnen van Europa’ van Heiko Bellman uit de kast, om de determinatie te controleren en aanvullende informatie op te zoeken. Het is inderdaad een ovale dennenspringer. Een mannetje om precies te zijn. De vrouwtjes zijn veel lichter van kleur. In ‘Spinnen van Europa’ lees ik dat deze soort voorkomt in het Middellandse Zee gebied. De gids is in 2011 gepubliceerd, dus wellicht is het verspreidingsgebied van deze springspin naar het noorden uitgebreid. Ik stuur een bericht over mijn vondst naar spinnenkenner Peter Koomen. Zijn reactie: “Leuk, zelf nog niet gezien. Op waarneming.nl zijn meer waarnemingen te vinden. De soort lijkt tot halverwege het land gekomen te zijn. Nog even wachten dus tot ze in Leeuwarden zijn, maar ik zal er alvast naar uitkijken.”
Op waarneming.nl zie ik dat de ovale dennenspringer voor het eerst in 2015 is waargenomen in het land. Dat jaar waren er twee waarnemingen. Sindsdien worden ze steeds vaker gezien in ons land. Vorig jaar waren er 245 waarnemingen in 65 gemeentes en dit jaar waren er in mei al 108 gesignaleerd. Ze worden het meest gezien in juni. Op een verspreidingskaartje blijkt dat ze vooral voorkomen in de zuidelijke helft van het land, maar ik zie ook al enkele waarnemingen in Friesland, waar Peter Koomen woont. Vorige maand maakte Hans Zweekhorst mij jaloers met de mededeling dat hij met Obsidentify veertig soorten spinnen had gedetermineerd in zijn tuin in Delfgauw. Uit navraag blijkt dat hij de ovale dennenspringer nog niet heeft gezien….


Informatie NMP Pijnacker
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker
Vereniging voor

Natuur- en Milieubescherming Pijnacker

Word ook  lid

Steun het werk van onze vereniging en word voor € 11,- per jaar lid.
En ontvang 4 x per jaar ons verenigingsblad De Verderkijker.

© Natuur- en Milieubescherming Pijnacker.