Spinnetje…

18 januari 2023

Eind augustus stuurde Hans Zweekhorst mij een bericht getiteld ‘spinnetje’, met daarbij de tekst: “Deze vond ik op onze muur buiten. Volgens Obsidentify is hij/zij een kerkzesoog en wat zeldzaam. Zelf vind ik hem alleen maar prachtig.”

Kerkzesoog: het lijf kan circa twee centimeter lang worden (foto: Hans Zweekhorst)

Op de foto is inderdaad een kerkzesoog (Segestria florentina) te zien, ook wel bekend onder de naam Florentijnse muurspin. Kerkzesogen zijn indrukwekkende spinnen. Ze leven in holletjes in muren, stenen of boomschors. Daarin maken ze een woonbuis van spinsel. Vanuit de trechtervormige opening van deze buis lopen een aantal signaaldraden naar buiten, als de stralen van een getekende zon. Met hun lange cilindervormige achterlijf passen ze mooi in hun diepe holletje. De drie voorste pootparen richten ze naar voren, in de aanslag om een passerende prooi te grijpen die een signaaldraad aanraakt.
Zelf heb ik nog geen kerkzesoog gezien in Pijnacker, maar als ze op het huis van Hans in Delfgauw zitten dan komen ze vast ook elders in de gemeente voor. Ze staan te boek als tamelijk zeldzaam, maar op waarneming.nl is te zien dat ze de afgelopen tien jaren in aantal zijn toegenomen. Het is een zuidelijke soort die naar het noorden oprukt door klimaatverandering. Kerkzesogen worden in het zuidwesten van Nederland vaker gezien dan elders in het land. Twee verwante soorten, de muurzesoog en de boomzesoog, komen al veel langer in Nederland voor. Zesoogspinnen hebben zes ogen in plaats van acht, zoals gebruikelijk bij de meeste spinnensoorten. Ze zijn echter beter herkenbaar aan hun levenswijze en lichaamsvorm.
Dit voorjaar meldde Hans: “Even jaloers maken hoor. Ik zit op 40 soorten spinnen in onze tuin. Moest ik ff kwijt.” Uit navraag bleek dat hij zoveel mogelijk dieren in zijn tuin op naam probeert te brengen. Spinnen determineert hij met de app Obsidentify. Op zijn spinnenlijst staan veel soorten die ik ken uit eigen tuin. Er staan niet alleen soortnamen op de lijst, maar ook geslacht- of familienamen, zoals: ‘hangmatspin’ of ‘kaardespin onbekend’. Dat komt omdat een spin op basis van foto’s vaak niet tot op de soort te determineren is. De app leverde een keer als resultaat ‘Zygiella spec’. Dat wil zeggen: niet nader te bepalen soort uit het geslacht Zygiella (sectorspin). Met een beetje goede wil kan ik 22 soortnamen halen uit de spinnenlijst.
In het weekend van 10 en 11 september heeft de nationale spinnentelling plaatsgevonden (www.tuintelling.nl). Dat weekend zagen 255 tellers in Nederland in totaal 8 kerkzesogen. Hans telde in zijn tuin 146 spinnen van 16 verschillende soorten.


Informatie NMP Pijnacker
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker
Vereniging voor

Natuur- en Milieubescherming Pijnacker

Word ook  lid

Steun het werk van onze vereniging en word voor € 11,- per jaar lid.
En ontvang 4 x per jaar ons verenigingsblad De Verderkijker.

© Natuur- en Milieubescherming Pijnacker.