Vroeg uitgevlogen jonge merels

23 mei 2022

Tijdens een wandeling in Pijnacker op 20 maart kom ik David Dilling tegen: een natuurliefhebber die zelfgemaakte natuurfilmpjes plaatst op Youtube (Pijnacker01). Vol trots vertelt hij dat die dag zijn jonge merels zijn uitgevlogen. Dat is opmerkelijk vroeg in het jaar!

Een net uitgevlogen jonge merel in maart (foto: David Dilling)

Uit de tijd dat ik nog bij de Wildopvang in Delft werkte, herinner ik me dat gewoonlijk omstreeks half april de meeste net uitgevlogen jonge merels werden aangeleverd. Er waren wel eens vroegere vogels, maar dat was tamelijk uitzonderlijk. David stuurt mij een aantal filmpjes die hij met een webcam heeft gemaakt van ‘zijn’ merelnest.
Het eerste filmpje is van 12 februari: het merelpaar is bezig met het bouwen van een nest in de dikke kale takken van de klimhortensia tegen zijn schutting. Ze maken gebruik van plantenmateriaal en aarde om een stevig nest te maken met een diepe kom. David vertelt in het filmpje dat het merelvrouwtje opvallend tam is. Ze weet dat hij naar het nest kijkt, maar dat kan haar niets schelen. Een dag na de voltooiing van het nest heeft het vrouwtje het eerste blauwgroene gespikkelde ei gelegd en vier dagen later de vierde. Na het leggen van het eerste ei begint ze te broeden.
Zo’n twee weken later, op 1 maart, komt er een jong mereltje uit het ei. Het kuikentje is roze en grotendeels kaal met slechts wat plukjes dons op kop en rug. De ogen zijn nog niet open. Op de plek waar ze zich bevinden zijn dikke blauwe bulten te zien. Het kopje is groot en wiebelig op het lange dunne nekje. In dit stadium kan een kuiken zichzelf nog niet warm houden. Het vrouwtje blijft voortdurend op het nest. Er komt nog een tweede kuiken uit het ei, maar dan houdt het op. Twee eieren komen niet uit.
De kuikens hebben vaak de snavels gespreid en dan is de geel met oranje binnenzijde te zien. Woest aantrekkelijk om daar iets te eten in te stoppen, bijvoorbeeld een regenwormpje. Het mannetje voert een jonkie, dat zich meteen daarna omdraait en als tegenprestatie een poepje aanbiedt, keurig verpakt in een vliesje. Vadermerel pakt het aan en eet het op. Zo blijft het nest schoon en misschien zitten er ook nog wel waardevolle voedingstoffen in.
Krap drie weken later zitten de kuikens dik in de veren. Hun vleugels en staart zijn nog niet volledig volgroeid, maar ze vinden het tijd om de wijde wereld in te trekken vol mensen, katten, verkeer en andere gevaren. Ruim een week later vliegt er met een zachte bons een jonge merel tegen ons raam. Het jong komt met de schrik vrij en vervolgt zijn of haar weg. Zou het er eentje van David zijn?


Informatie NMP Pijnacker
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker
Vereniging voor

Natuur- en Milieubescherming Pijnacker

Word ook  lid

Steun het werk van onze vereniging en wordt voor € 8,- per jaar lid.
En ontvang 4 x per jaar ons verenigingsblad De Verderkijker.

© Natuur- en Milieubescherming Pijnacker.