Wat is dat voor vis?

08 mei 2022

Welke vissoorten in een gebied voorkomen is niet zo eenvoudig te achterhalen. De vangstmethode bepaalt wat er boven water komt. Soms helpen visetende vogels mee aan het visonderzoek…

Blauwe reiger met pas gevangen vis, waarschijnlijk een pos (foto: Peter Elfferich)

In januari zagen mijn man en ik in het Krekengebied een blauwe reiger in het water staan. Het water was ondiep, want we konden nog veel zien van de lange reigerpoten. De vogel bekeek ons een minuutje aandachtig. Dieren kunnen vaak uitstekend inschatten wat de intenties zijn van andere dieren. Dat is van levensbelang. Slaan ze te snel op de vlucht dan komen ze niet aan eten toe, vertrekken ze te langzaam dan worden ze opgegeten.

Nadat de reiger ons als ongevaarlijk had beoordeeld werd diens aandacht getrokken door iets in het water. In een vloeiende beweging werd de kop in positie boven het wateroppervlak gebracht om daarna in die houding te ‘bevriezen’. Minutenlang stond de vogel roerloos in deze positie in het water te turen. Gewoon jaloersmakend, zo’n goede focus! Met een razendsnelle uithaal van de snavel ving de reiger een slank zilverig visje. Mijn man had de camera in de aanslag, want we waren op pad om vuurgoudhaantjes te fotograferen. Hij kon de reiger fotograferen op het moment dat deze de vis in de snavel had. Dat moment duurde niet lang, want al snel verdween de vis met de kop voorwaarts in het keelgat.

Thuis bekeken we de foto. We zagen een vis die we niet kenden, naar schatting zo’n 12 centimeter lang. Dat is net iets korter dan de snavel van de reiger. De kop was vrij fors in verhouding tot de rest van het lichaam. De ogen zaten bovenin de kop, hetgeen deed vermoeden dat het een bodembewoner was. Zou het een grondel zijn, misschien een exotische soort? We zochten op internet en in de vissengids, maar kwamen er niet uit. Ik stuurde de foto naar Jelger Herder van RAVON. Jelger: “Lijkt mij een pos. Zie de rugvin (stekels).” Een pos!! Daar had ik wel eens van gehoord bij een lezing van Mennobart van Eerden over het menu van aalscholvers. Uit onderzoek aan otolieten (gehoorbeentjes van vissen) in braakballen van aalscholvers is gebleken dat ze veel pos eten.

Volgens de informatie op de website van RAVON is de pos een kleine vissoort die algemeen voorkomt in Nederland. Ze leven bij voorkeur in voedselrijke wateren met een zachte bodem. Het Krekengebied is wat dat betreft uitstekend biotoop voor deze roofvis, die graag muggenlarven eet. Ze zijn verwant aan baarzen en stekelbaarsjes. Die hebben ook zulke stekelige rugvinnen. Heel verstandig van reigers om een vis altijd met de kop naar voren in te slikken…


Informatie NMP Pijnacker
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker
Vereniging voor

Natuur- en Milieubescherming Pijnacker

Word ook  lid

Steun het werk van onze vereniging en word voor € 11,- per jaar lid.
En ontvang 4 x per jaar ons verenigingsblad De Verderkijker.

© Natuur- en Milieubescherming Pijnacker.