• Home
  • Nieuws
  • Overzicht standpunten politieke partijen Pijnacker-Nootdorp

Overzicht standpunten politieke partijen Pijnacker-Nootdorp

06 maart 2022

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP) vindt het belangrijk dat er in het beleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp voldoende aandacht is voor natuur, milieu en duurzaamheid.

Daar werken we zelf aan door regelmatig overleg met wethouders en ambtenaren, door in te spreken op gemeentelijke plannen en inspraak in de gemeenteraad. We hebben zitting in overleggen over ruimtelijke ontwikkelingen en in klankbordgroepen, bijvoorbeeld over inrichting en beheer van natuurgebieden als de Groenzoom, de Balij en het compensatiegebied de Groene Keijzer. En we hebben zitting in het Milieuplatform, een adviesraad van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Maar ook u kunt de natuur in Pijnacker-Nootdorp een stem geven. Iedere dag van het jaar als lid van NMP. En eens in de vier jaar door uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen.

We geven geen stemadvies, maar willen wel bevorderen dat burgers van Pijnacker-Nootdorp natuur, milieu en duurzaamheid bewust meenemen in hun keuze voor de partij waarop ze stemmen. Daarom hebben we de ambities en standpunten van de verschillende partijen in Pijnacker-Noordorp voor u op een rijtje gezet.

Een overzicht van de standpunten vind u hier: 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Pijnacker-Nootdorp

Dit overzicht is samengesteld op basis van de verkiezingsprogramma’s en websites van de verschillende partijen. Links naar de websites van de partijen vindt u in het document.

Daar waar de programma’s meer standpunten bevatten dan er in de samenvattende tabel passen, hebben we de meest van toepassing zijnde en/of meest opvallende uitspraken geselecteerd. Zinnen uit de partijprogramma’s zijn zo letterlijk mogelijk overgenomen om recht te doen aan relevante nuances in de standpunten.


Informatie NMP Pijnacker
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker
Vereniging voor

Natuur- en Milieubescherming Pijnacker

Word ook  lid

Steun het werk van onze vereniging en word voor € 8,- per jaar lid.
En ontvang 4 x per jaar ons verenigingsblad De Verderkijker.

© Natuur- en Milieubescherming Pijnacker.