Skip to main content

Vogelexcursie op 11 juni 2022

13 juni 2022

Op 11 juni trok een groep van 17 mensen er met Hans Zweekhorst op uit om vogels te kijken in de Groene Keijzer, Ackerdijk en de Zuidpolder.

We stopten op diverse locaties waar Hans vertelde over het ontstaan en het beheer van het betreffende gebied en dat dat bepaalt welke vogels je er ziet. In totaal zagen we circa 50 vogelsoorten met als cadeautje een overvliegende roerdomp (bij Ackerdijk). Het aandeel vrouwen met een goede camera was hoog. Dat is in lijn met de landelijke ontwikkeling dat een groeiend aantal vrouwen het kijken naar en fotograferen van vogels waardeert. Het resultaat is zichtbaar in bijgaande foto’s van Ellen Keizer. Het was ook een gezellige ontmoeting tussen leden en we sloten met een clubje af met koffie en cake bij boerderij Gravesteyn in Oude Leede. Een welbestede ochtend.