Skip to main content

Inspreken in gemeente- raad over kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen

13 juni 2022

December vorig jaar heeft de Gemeenteraad, naar aanleiding van het burgerinitiatief “Visie op groen in het buitengebied” en de inspraak van NMP in de Omgevingsvisie, het College opdracht gegeven om met voorrang een Omgevingsprogramma m.b.t. natuur uit te gaan werken.

In een Omgevingsprogramma worden ambities uit de Omgevingsvisie, die voor Pijnacker-Nootdorp vorig is opgesteld, voor een specifiek thema beleidsmatig nader uitgewerkt. Het College heeft die opdracht voortvarend opgepakt. Deze maand stelt de Gemeenteraad de “kaderstellende notitie” vast voor de ontwikkeling van wat het “Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen” is gaan heten. NMP zal nauw worden betrokken bij het participatieproces voor dit programma, dat in de eerste maanden na de zomervakantie zal plaatsvinden. In de raadsvergadering van 9 juni heeft Richard Smokers namens NMP ingesproken om de Raad een aantal overwegingen mee te geven voor amendering van de kaderstellende notitie.

Download de tekst hier: kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen, en via deze link kun je de opname van de Raadsvergadering (Vergadering Raad Beeldvorming 09-06-2022 Gemeente Pijnacker-Nootdorp (raadsinformatie.nl) bekijken, de inspraak start vanaf 03:20 minuten.