Skip to main content

Omgevingsvisie

22 februari 2022

In het kader van de nieuwe Omgevingswet maakt de gemeente een Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp voor 2050. Die visie schetst een beeld van hoe we wonen, werken en leven in de toekomst en wat dat betekent voor de ruimtelijke inrichting van onze gemeente. 

NMP heeft in juni 2021 een uitgebreide zienswijze op de conceptversie van de Omgevingsvisie ingediend, die te lezen is op onze website. In december heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie vastgesteld.
Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie 070721